Špecialista na zakladanie stavieb

  • Viac ako 26 rokov skúseností
  • Moderné strojové vybavenie
  • Bohaté portfólio referencií

Činnosti špeciálneho zakladania

Zhotovenie pilót

Hlavnou a rozhodujúcou činnosťou spoločnosti VUIS-ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o. je zhotovenie pilótových základov objektov priemyselných hál, bytových domov a inžinierskych stavieb v rámci celého územia Slovenskej republiky, v Čechách i v Maďarsku.

Zhotovenie mikropilót, kotiev a klincov

V rámci malopriemerového vŕtania zhotovujeme mikropilóty, horninové kotvy a klincovanú zeminu. V závislosti od geologických podmienok používame vŕtanie šnekovým vrtákom, duplexom s valivým dlátom a vzduchovým výplachom resp. vŕtanie ponorným kladivom.

Paženie stavebných jám

Za účelom zhotovenia paženia stavebných jám realizujeme štetovnicové steny, záporové paženie a klincovanú zeminu.

Skúšky pilót, kotiev a geomonitoring

Spoločnosť VUIS-ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o. vykonáva zaťažovacie skúšky pilót, mikropilót a horninových kotiev. Od svojho vzniku sme uskutočnili viac ako 750 skúšok pilót prevažne do 5000kN, extrémne do 10000kN.

Dodávky kotiev a celozávitovej výstuže SAS

Významnú súčasť činnosti spoločnosti tvorí výroba prefabrikátov – horninových kotiev, ktoré slúžia na prenos ťahových síl zo stavebnej konštrukcie do základovej pôdy.

Práce autožeriavom

Spoločnosť ponúka stavebné práce autožeriavom LIEBHERR LTM-1040 s výbornou manévrovateľnosťou, dosahom do veľkej výšky a veľkou nosnosťou.

O spoločnosti
VUIS - ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o.

Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti je zhotovovanie hĺbkových základov objektov priemyselných hál, bytových domov a inžinierskych stavieb v rámci celého územia Slovenskej republiky. Naša výrobná činnnosť zahŕňa zhotovovanie pilót, mikropilót, striekaného betónu, klincovanie  zemín, injektáže, razenie štetovníc a zápor.

V oblasti skúšobníctva vykonávame zaťažovacie skúšky pilót, mikropilót a horninových kotiev, ktoré umožňujú kontrolu ich únosnosti. Ďalej vykonávame meranie síl, deformácií a posunov (monitoring) geotechnických a stavebných konštrukcií.

Významnú súčasť našej činnosti tvorí výroba prefabrikátov trvalých a dočasných horninových kotiev pre odberateľov doma i v zahraničí a ich predpínanie.

Výborná teoretická znalosť problematiky zakladania stavieb a rozširujúci sa moderný strojný park spoločnosti spolu s kvalifikovanými, skúsenými a spoľahlivými pracovníkmi tvoria hlavnú devízu spoločnosti pri zhotovení pevných základov Vašich stavieb.

Kontaktujte nás

SEKRETARIÁT
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Centrála

Kopčianska 82/C
851 01   Bratislava

kONATELIA

Ing.Peter Mišove,CSc.
02/68 24 94 22
0905 614 073
Ing. Peter Velič
02/63 24 94 21
0905 513 565

 VUIS  ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o.

Kopčianska 82/C
851 01   Bratislava

IČO: 31 318 657
IČ DPH: SK2020291680
DIČ: 2020291680

© 2018 VUIS  ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o.